Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 213 Barkarö tätort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 213 Barkarö tätort

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
213 Barkarö tätort 980 10,5% 53,2% 16,6% 19,7% 5,6% 50,0% 50,0% 1,8%  
Summa 980 10,5% 53,2% 16,6% 19,7% 5,6% 50,0% 50,0% 1,8%

http://www.val.se