Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 417 Bjurhovda SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 417 Bjurhovda SV

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
417 Bjurhovda SV 1184 24,1% 32,9% 23,4% 19,6% 9,0% 48,2% 51,8% 9,9%  
Summa 1184 24,1% 32,9% 23,4% 19,6% 9,0% 48,2% 51,8% 9,9%

http://www.val.se