Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 403 Gideonsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 403 Gideonsberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
403 Gideonsberg 1441 29,7% 28,7% 19,8% 21,7% 4,7% 47,1% 52,9% 8,3%  
Summa 1441 29,7% 28,7% 19,8% 21,7% 4,7% 47,1% 52,9% 8,3%

http://www.val.se