Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 401 Emaus

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 401 Emaus

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
401 Emaus 772 33,9% 22,7% 17,9% 25,5% 5,2% 51,2% 48,8% 8,0%  
Summa 772 33,9% 22,7% 17,9% 25,5% 5,2% 51,2% 48,8% 8,0%

http://www.val.se