Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 416 Brandthovda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 416 Brandthovda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
416 Brandthovda 1019 13,8% 34,2% 27,4% 24,6% 7,3% 49,9% 50,1% 2,0%  
Summa 1019 13,8% 34,2% 27,4% 24,6% 7,3% 49,9% 50,1% 2,0%

http://www.val.se