Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 320 Skultuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 320 Skultuna

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
320 Skultuna 1285 17,0% 33,6% 24,5% 24,9% 5,8% 49,4% 50,6% 5,8%  
Summa 1285 17,0% 33,6% 24,5% 24,9% 5,8% 49,4% 50,6% 5,8%

http://www.val.se