Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 405 Nordanby gärde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 405 Nordanby gärde

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
405 Nordanby gärde 1363 23,0% 28,1% 21,4% 27,4% 3,7% 50,0% 50,0% 6,0%  
Summa 1363 23,0% 28,1% 21,4% 27,4% 3,7% 50,0% 50,0% 6,0%

http://www.val.se