Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 112 Oxbacken C/Västermalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 112 Oxbacken C/Västermalm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
112 Oxbacken C/Västermalm 1461 16,4% 23,0% 20,7% 39,9% 3,4% 44,3% 55,7% 4,7%  
Summa 1461 16,4% 23,0% 20,7% 39,9% 3,4% 44,3% 55,7% 4,7%

http://www.val.se