Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 506 Mälarparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 506 Mälarparken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
506 Mälarparken 991 16,0% 32,7% 26,2% 25,0% 3,2% 50,2% 49,8% 4,1%  
Summa 991 16,0% 32,7% 26,2% 25,0% 3,2% 50,2% 49,8% 4,1%

http://www.val.se