Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 209 Skälby Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 209 Skälby Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
209 Skälby Ö 1258 17,4% 34,6% 19,4% 28,6% 7,7% 48,5% 51,5% 5,0%  
Summa 1258 17,4% 34,6% 19,4% 28,6% 7,7% 48,5% 51,5% 5,0%

http://www.val.se