Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 216 Kvicksund/Rytterne

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 216 Kvicksund/Rytterne

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
216 Kvicksund/Rytterne 1566 11,9% 28,9% 30,8% 28,4% 4,0% 50,6% 49,4% 3,7%  
Summa 1566 11,9% 28,9% 30,8% 28,4% 4,0% 50,6% 49,4% 3,7%

http://www.val.se