Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 214 Dingtuna-Lillhärad landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 214 Dingtuna-Lillhärad landsbygd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
214 Dingtuna-Lillhärad landsbygd 1204 13,8% 35,5% 31,6% 19,1% 4,7% 51,5% 48,5% 2,8%  
Summa 1204 13,8% 35,5% 31,6% 19,1% 4,7% 51,5% 48,5% 2,8%

http://www.val.se