Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 501 Viksäng V/Ängsgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 501 Viksäng V/Ängsgärdet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
501 Viksäng V/Ängsgärdet 1172 25,3% 28,8% 16,3% 29,6% 6,4% 46,5% 53,5% 14,8%  
Summa 1172 25,3% 28,8% 16,3% 29,6% 6,4% 46,5% 53,5% 14,8%

http://www.val.se