Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 115 Jakobsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 115 Jakobsberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
115 Jakobsberg 1462 17,6% 28,4% 25,0% 29,0% 5,2% 47,8% 52,2% 3,1%  
Summa 1462 17,6% 28,4% 25,0% 29,0% 5,2% 47,8% 52,2% 3,1%

http://www.val.se