2018-09-19 11:39:26

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Röster - valdistrikt 115 Jakobsberg

34,95%
6,33%
13,27%
7,18%
17,05%
7,48%
4,17%
8,64%
0,54%
0,39%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 89,40%
+1,88
2014: 87,52%

Röstfördelning - valdistrikt 115 Jakobsberg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 453 34,95% -54 -4,26 507 39,21%
C Centerpartiet 82 6,33% +31 +2,38 51 3,94%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 172 13,27% +23 +1,75 149 11,52%
KD Kristdemokraterna 93 7,18% +11 +0,83 82 6,34%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 221 17,05% -34 -2,67 255 19,72%
V Vänsterpartiet 97 7,48% +36 +2,77 61 4,72%
MP Miljöpartiet de gröna 54 4,17% -34 -2,64 88 6,81%
SD Sverigedemokraterna 112 8,64% +27 +2,07 85 6,57%
FI Feministiskt initiativ 7 0,54% +6 +0,46 1 0,08%
ÖVR Övriga anmälda partier 5 0,39% -9 -0,70 14 1,08%
  Giltiga röster 1296 100,00% +3   1293 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 11 0,84%     11 0,84%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1307 89,40% +3 +1,88 1304 87,52%
  Antal röstberättigade 1462   -28   1490  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt 115 Jakobsberg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 3 0,23% +3 +0,23    
PP Piratpartiet     -6   6 0,46%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,15% -6 -0,46 8 0,62%
  Totalt övriga partier 5 0,39% -9 -0,70 14 1,08%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt 115 Jakobsberg

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se