2018-09-19 15:11:10

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Röster - valdistrikt 210 Stohagen/Spantgatan

23,17%
6,57%
10,60%
5,91%
25,80%
11,07%
3,00%
13,13%
0,66%
0,09%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 78,93%
+4,31
2014: 74,62%

Röstfördelning - valdistrikt 210 Stohagen/Spantgatan

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 247 23,17% +33 +0,01 214 23,16%
C Centerpartiet 70 6,57% +28 +2,02 42 4,55%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 113 10,60% +37 +2,38 76 8,23%
KD Kristdemokraterna 63 5,91% +26 +1,91 37 4,00%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 275 25,80% +3 -3,64 272 29,44%
V Vänsterpartiet 118 11,07% +34 +1,98 84 9,09%
MP Miljöpartiet de gröna 32 3,00% -40 -4,79 72 7,79%
SD Sverigedemokraterna 140 13,13% +30 +1,23 110 11,90%
FI Feministiskt initiativ 7 0,66% +6 +0,55 1 0,11%
ÖVR Övriga anmälda partier 1 0,09% -15 -1,64 16 1,73%
  Giltiga röster 1066 100,00% +142   924 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,09% +1 +0,09    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 12 1,11% -5 -0,69 17 1,81%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1079 78,93% +138 +4,31 941 74,62%
  Antal röstberättigade 1367   +106   1261  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt 210 Stohagen/Spantgatan

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 1 0,09% +1 +0,09    
PP Piratpartiet     -6   6 0,65%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -10 -1,08 10 1,08%
  Totalt övriga partier 1 0,09% -15 -1,64 16 1,73%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt 210 Stohagen/Spantgatan

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se