2018-09-19 17:27:09

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Röster - valdistrikt 202 Hammarby V

13,46%
4,13%
7,96%
5,60%
40,08%
12,87%
3,05%
12,18%
0,59%
0,10%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 67,39%
-1,27
2014: 68,66%

Röstfördelning - valdistrikt 202 Hammarby V

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 137 13,46% -24 -2,80 161 16,26%
C Centerpartiet 42 4,13% +13 +1,20 29 2,93%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 81 7,96% +26 +2,40 55 5,56%
KD Kristdemokraterna 57 5,60% +14 +1,26 43 4,34%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 408 40,08% -73 -8,51 481 48,59%
V Vänsterpartiet 131 12,87% +43 +3,98 88 8,89%
MP Miljöpartiet de gröna 31 3,05% -19 -2,01 50 5,05%
SD Sverigedemokraterna 124 12,18% +54 +5,11 70 7,07%
FI Feministiskt initiativ 6 0,59% +5 +0,49 1 0,10%
ÖVR Övriga anmälda partier 1 0,10% -11 -1,11 12 1,21%
  Giltiga röster 1018 100,00% +28   990 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 0,49% -4 -0,41 9 0,90%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1023 67,39% +24 -1,27 999 68,66%
  Antal röstberättigade 1518   +63   1455  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt 202 Hammarby V

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 1 0,10% +1 +0,10    
PP Piratpartiet     -6   6 0,61%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -6 -0,61 6 0,61%
  Totalt övriga partier 1 0,10% -11 -1,11 12 1,21%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt 202 Hammarby V

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se