2018-09-21 08:19:00

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Röster - valdistrikt 113 Pettersberg Ö

22,92%
5,86%
9,42%
6,88%
31,83%
8,74%
3,90%
10,02%
0,25%
0,17%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 76,89%
+2,41
2014: 74,48%

Röstfördelning - valdistrikt 113 Pettersberg Ö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 270 22,92% -5 -2,03 275 24,95%
C Centerpartiet 69 5,86% +26 +1,96 43 3,90%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 111 9,42% +6 -0,11 105 9,53%
KD Kristdemokraterna 81 6,88% +12 +0,61 69 6,26%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 375 31,83% +6 -1,65 369 33,48%
V Vänsterpartiet 103 8,74% +6 -0,06 97 8,80%
MP Miljöpartiet de gröna 46 3,90% -19 -1,99 65 5,90%
SD Sverigedemokraterna 118 10,02% +54 +4,21 64 5,81%
FI Feministiskt initiativ 3 0,25% +1 +0,07 2 0,18%
ÖVR Övriga anmälda partier 2 0,17% -11 -1,01 13 1,18%
  Giltiga röster 1178 100,00% +76   1102 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,17% +2 +0,17    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 0,67% -2 -0,23 10 0,90%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1188 76,89% +76 +2,41 1112 74,48%
  Antal röstberättigade 1545   +52   1493  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt 113 Pettersberg Ö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 2 0,17% +2 +0,17    
PP Piratpartiet     -9   9 0,82%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -4 -0,36 4 0,36%
  Totalt övriga partier 2 0,17% -11 -1,01 13 1,18%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt 113 Pettersberg Ö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se