2018-09-21 14:34:19

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Röster - landstingsvalkrets Östra valkretsen

22,71%
7,15%
7,99%
6,57%
30,26%
7,91%
3,07%
13,47%
0,38%
0,48%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 84,02%
+1,63
2014: 82,39%

Röstfördelning - landstingsvalkrets Östra valkretsen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 25196 22,71% -171 -1,38 25367 24,09%
C Centerpartiet 7935 7,15% +1966 +1,48 5969 5,67%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 8860 7,99% +1418 +0,92 7442 7,07%
KD Kristdemokraterna 7288 6,57% +2189 +1,73 5099 4,84%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 33565 30,26% -3388 -4,83 36953 35,09%
V Vänsterpartiet 8774 7,91% +1934 +1,41 6840 6,50%
MP Miljöpartiet de gröna 3411 3,07% -2888 -2,91 6299 5,98%
SD Sverigedemokraterna 14946 13,47% +5470 +4,47 9476 9,00%
FI Feministiskt initiativ 426 0,38% +234 +0,20 192 0,18%
ÖVR Övriga anmälda partier 535 0,48% -1136 -1,10 1671 1,59%
  Giltiga röster 110936 100,00% +5628   105308 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 79 0,07% +79 +0,07    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 1558 1,38% -252 -0,31 1810 1,69%
OG Ogiltiga röster - övriga 56 0,05% +12 +0,01 44 0,04%
VDT Valdeltagande 112629 84,02% +5467 +1,63 107162 82,39%
  Antal röstberättigade 134053   +3991   130062  

Röstfördelning per kommun - landstingsvalkrets Östra valkretsen

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
15,09% 15,94% 4,66% 5,97% 31,79% 6,25% 2,40% 16,69% 0,45% 0,76% 0,05% 2,55% 0,06% 85,23%
23,88% 5,80% 8,50% 6,66% 30,02% 8,16% 3,18% 12,98% 0,37% 0,44% 0,07% 1,20% 0,05% 83,83%
Östra valkretsen 22,71% 7,15% 7,99% 6,57% 30,26% 7,91% 3,07% 13,47% 0,38% 0,48% 0,07% 1,38% 0,05% 84,02%

Röstfördelning övriga partier - landstingsvalkrets Östra valkretsen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 276 0,25% +276 +0,25    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 135 0,12% +135 +0,12    
PP Piratpartiet     -582 -0,55 582 0,55%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 124 0,11% -965 -0,92 1089 1,03%
  Totalt övriga partier 535 0,48% -1136 -1,10 1671 1,59%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - landstingsvalkrets Östra valkretsen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se