Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - landstingsvalkrets Östra valkretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - landstingsvalkrets Östra valkretsen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sala 17812 16,5% 27,9% 24,2% 31,4% 5,0% 49,7% 50,3% 4,7%  
Västerås 116241 19,4% 32,1% 23,1% 25,4% 5,4% 49,6% 50,4% 6,1%  
Östra valkretsen 134053 19,0% 31,5% 23,3% 26,2% 5,4% 49,6% 50,4% 5,9%

http://www.val.se