Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - kommun Västerås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Västerås

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
101 Centrum 1575 26,7% 32,6% 22,3% 18,3% 6,3% 53,0% 47,0% 8,3%  
102 Kyrkbacken 1318 36,4% 27,3% 19,4% 16,8% 6,0% 49,1% 50,9% 6,1%  
103 Herrgärdet 1392 19,6% 27,7% 22,3% 30,4% 5,2% 45,8% 54,2% 4,4%  
104 Kopparlunden 1198 24,7% 36,9% 20,8% 17,6% 5,2% 52,2% 47,8% 9,5%  
105 Östermalm 1327 26,4% 30,2% 23,3% 20,1% 5,4% 51,5% 48,5% 6,1%  
106 Östra Hamnen/Slottsträdgården 1340 14,0% 22,6% 30,1% 33,4% 3,1% 50,2% 49,8% 2,8%  
107 Lillåudden 1252 16,5% 28,9% 27,8% 26,8% 5,1% 49,4% 50,6% 6,9%  
108 Norrmalm/Blåsbo 1357 21,1% 23,8% 22,4% 32,6% 6,6% 46,2% 53,8% 2,8%  
109 Aroslund/Iggebygärdet 1397 31,4% 28,6% 21,1% 18,9% 6,9% 51,1% 48,9% 3,2%  
110 Kristiansborg/Karlsdal 1409 39,2% 29,2% 17,3% 14,3% 8,2% 53,0% 47,0% 5,7%  
111 Annedal/Stallhagen 1344 14,2% 26,6% 26,5% 32,7% 4,8% 47,8% 52,2% 2,9%  
112 Oxbacken C/Västermalm 1461 16,4% 23,0% 20,7% 39,9% 3,4% 44,3% 55,7% 4,7%  
113 Pettersberg Ö 1545 18,6% 25,1% 20,8% 35,5% 4,1% 46,3% 53,7% 6,3%  
114 Pettersberg V 1408 25,8% 39,3% 18,6% 16,3% 8,1% 50,9% 49,1% 21,7%  
115 Jakobsberg 1462 17,6% 28,4% 25,0% 29,0% 5,2% 47,8% 52,2% 3,1%  
116 Hammarby Stadshage 1300 17,0% 33,4% 22,8% 26,8% 4,5% 50,1% 49,9% 11,7%  
117 Vetterslund 1122 16,8% 28,2% 22,5% 32,6% 5,3% 45,9% 54,1% 8,3%  
201 Hammarby Ö 1275 20,5% 32,4% 23,8% 23,3% 6,9% 45,5% 54,5% 6,4%  
202 Hammarby V 1518 24,2% 33,1% 21,7% 20,9% 7,6% 48,2% 51,8% 15,5%  
203 Bäckby Ö 1431 18,7% 33,1% 23,8% 24,4% 4,3% 48,7% 51,3% 14,2%  
204 Bäckby N/Hälleborg 1393 20,7% 33,0% 20,7% 25,6% 6,2% 49,0% 51,0% 14,0%  
205 Bäckby V 1293 13,2% 26,1% 20,4% 40,2% 4,9% 47,9% 52,1% 4,3%  
206 Bäckby C 1068 15,7% 26,6% 22,7% 35,0% 4,7% 48,6% 51,4% 5,1%  
207 Bäckby S 1057 14,9% 28,3% 22,4% 34,4% 5,9% 50,7% 49,3% 3,6%  
208 Skälby V 1168 16,4% 42,0% 19,0% 22,6% 5,4% 50,3% 49,7% 4,1%  
209 Skälby Ö 1258 17,4% 34,6% 19,4% 28,6% 7,7% 48,5% 51,5% 5,0%  
210 Stohagen/Spantgatan 1367 28,7% 30,6% 23,6% 17,2% 6,1% 51,9% 48,1% 6,9%  
211 Enhagen-Ekbacken/Örtagården 1227 11,5% 44,8% 25,3% 18,3% 5,5% 50,8% 49,2% 1,5%  
212 Barkarö/Tidö-Lindö 886 11,5% 40,0% 27,5% 21,0% 4,2% 52,3% 47,7% 3,3%  
213 Barkarö tätort 980 10,5% 53,2% 16,6% 19,7% 5,6% 50,0% 50,0% 1,8%  
214 Dingtuna-Lillhärad landsbygd 1204 13,8% 35,5% 31,6% 19,1% 4,7% 51,5% 48,5% 2,8%  
215 Dingtuna tätort 732 15,7% 38,3% 23,8% 22,3% 6,3% 53,1% 46,9% 3,3%  
216 Kvicksund/Rytterne 1566 11,9% 28,9% 30,8% 28,4% 4,0% 50,6% 49,4% 3,7%  
301 Skallberget S 1121 26,0% 39,3% 20,2% 14,5% 5,6% 50,7% 49,3% 14,5%  
302 Skallberget N 1101 24,9% 36,0% 21,7% 17,4% 4,6% 49,0% 51,0% 8,5%  
303 Nordanby 834 28,7% 39,0% 18,1% 14,3% 5,5% 46,9% 53,1% 10,8%  
304 Gryta NÖ 1477 11,2% 36,0% 23,0% 29,8% 5,4% 48,2% 51,8% 3,2%  
305 Gryta NV 1447 12,9% 34,3% 26,5% 26,3% 6,4% 48,0% 52,0% 3,1%  
306 Önsta 1312 16,2% 33,6% 30,8% 19,4% 6,8% 49,9% 50,1% 2,5%  
307 Gryta SÖ 1423 13,9% 35,4% 24,1% 26,6% 7,6% 49,4% 50,6% 3,6%  
308 Gryta SV 1358 14,6% 36,8% 23,2% 25,4% 6,4% 48,1% 51,9% 4,6%  
309 Tunby/Vega 1484 23,7% 31,1% 27,9% 17,3% 7,2% 52,2% 47,8% 3,6%  
310 Rönnby S 1466 11,2% 33,5% 23,3% 32,1% 6,3% 49,7% 50,3% 1,6%  
311 Rönnby N 1383 10,3% 25,1% 21,0% 43,5% 3,8% 48,2% 51,8% 2,8%  
312 Fredriksberg 1520 22,2% 35,4% 20,2% 22,2% 5,3% 51,7% 48,3% 11,9%  
313 Råby S 1113 17,1% 32,1% 24,7% 26,1% 4,0% 49,0% 51,0% 12,3%  
314 Råby N 1279 21,5% 28,1% 21,7% 28,8% 4,2% 51,1% 48,9% 10,6%  
315 Råby Ö 1057 9,7% 26,5% 23,9% 39,8% 2,1% 47,6% 52,4% 7,0%  
316 Vallby S 1282 28,6% 38,5% 18,6% 14,3% 10,3% 51,2% 48,8% 19,8%  
317 Eriksborg/Hagaberg 1347 14,0% 39,2% 23,0% 23,8% 7,2% 49,1% 50,9% 4,0%  
318 Brottberga/Vallby N 1416 16,7% 33,8% 25,9% 23,7% 6,1% 49,9% 50,1% 3,4%  
319 Vallby C/Bjärby/Skerike 1310 22,3% 32,9% 22,1% 22,7% 7,9% 50,0% 50,0% 12,7%  
320 Skultuna 1285 17,0% 33,6% 24,5% 24,9% 5,8% 49,4% 50,6% 5,8%  
321 Skultuna tätort 1473 17,2% 31,3% 22,1% 29,5% 6,7% 51,1% 48,9% 7,0%  
322 Haraker/Romfartuna 1553 16,0% 29,2% 30,5% 24,3% 4,2% 53,5% 46,5% 2,8%  
401 Emaus 772 33,9% 22,7% 17,9% 25,5% 5,2% 51,2% 48,8% 8,0%  
402 Bergslagsparken 757 28,5% 34,6% 22,1% 14,8% 4,0% 50,1% 49,9% 7,0%  
403 Gideonsberg 1441 29,7% 28,7% 19,8% 21,7% 4,7% 47,1% 52,9% 8,3%  
404 Skälängen 1420 26,8% 30,3% 19,2% 23,7% 3,1% 48,7% 51,3% 6,8%  
405 Nordanby gärde 1363 23,0% 28,1% 21,4% 27,4% 3,7% 50,0% 50,0% 6,0%  
406 Sandgärdet 1366 30,8% 32,0% 20,3% 16,9% 4,8% 53,1% 46,9% 6,0%  
407 Haga 1347 23,1% 22,5% 17,1% 37,3% 4,0% 49,0% 51,0% 5,8%  
408 Skjutbanegatan 1410 33,8% 24,7% 16,7% 24,9% 4,3% 51,8% 48,2% 3,9%  
409 Hemdal 1464 18,6% 33,5% 21,7% 26,2% 4,6% 50,5% 49,5% 5,2%  
410 Malmaberg S 1568 22,3% 30,8% 21,7% 25,1% 3,8% 48,8% 51,2% 7,1%  
411 Malmaberg N 1423 24,3% 27,1% 22,1% 26,5% 5,1% 50,5% 49,5% 4,6%  
412 Klockartorp 1560 21,3% 27,4% 20,5% 30,8% 4,0% 47,1% 52,9% 4,4%  
413 Skiljebo S 1323 14,0% 33,2% 28,3% 24,6% 6,7% 49,7% 50,3% 4,6%  
414 Skiljebo N 1408 22,7% 24,9% 19,2% 33,2% 4,5% 44,7% 55,3% 7,6%  
415 Odensviplatsen 1332 19,3% 24,5% 19,5% 36,7% 3,5% 45,3% 54,7% 4,1%  
416 Brandthovda 1019 13,8% 34,2% 27,4% 24,6% 7,3% 49,9% 50,1% 2,0%  
417 Bjurhovda SV 1184 24,1% 32,9% 23,4% 19,6% 9,0% 48,2% 51,8% 9,9%  
418 Bjurhovda SO 1266 22,0% 34,0% 24,2% 19,9% 4,8% 51,3% 48,7% 9,2%  
419 Bjurhovda N/Badelunda 1388 12,0% 26,4% 34,5% 27,1% 5,1% 50,2% 49,8% 1,9%  
420 Hökåsen/Tillberga landsbygd 1324 14,6% 37,4% 22,3% 25,8% 4,5% 50,4% 49,6% 2,0%  
421 Hökåsen tätort 1315 11,6% 40,0% 22,0% 26,4% 4,4% 50,5% 49,5% 2,7%  
422 Tillberga tätort 1592 15,3% 35,1% 26,7% 22,9% 4,5% 50,6% 49,4% 3,3%  
423 Tortuna/Sevalla 822 13,9% 34,7% 28,3% 23,1% 6,1% 52,8% 47,2% 1,7%  
501 Viksäng V/Ängsgärdet 1172 25,3% 28,8% 16,3% 29,6% 6,4% 46,5% 53,5% 14,8%  
502 Viksäng/Stenhagen 1429 16,6% 25,5% 24,1% 33,8% 4,6% 47,0% 53,0% 5,2%  
503 Viksäng Ö 1464 16,8% 32,8% 24,7% 25,8% 5,6% 46,1% 53,9% 6,1%  
504 Talltorp/Lillhamra 1190 15,0% 48,9% 20,8% 15,3% 6,1% 49,5% 50,5% 3,2%  
505 Östermälarstrand/Notudden 1331 31,1% 36,1% 22,2% 10,6% 5,2% 50,9% 49,1% 8,0%  
506 Mälarparken 991 16,0% 32,7% 26,2% 25,0% 3,2% 50,2% 49,8% 4,1%  
507 Framnäs/Öster Mälarstrand 1171 7,7% 21,7% 26,2% 44,4% 3,9% 47,5% 52,5% 3,1%  
508 Bergshamra/Hamre 1441 13,9% 34,1% 26,9% 25,1% 8,0% 52,3% 47,7% 5,8%  
509 Gäddeholm/Lybeck 1433 10,9% 42,0% 25,9% 21,2% 3,2% 53,0% 47,0% 2,7%  
510 Irsta S 937 13,6% 36,6% 26,6% 23,3% 6,2% 50,2% 49,8% 2,5%  
511 Irsta N 990 11,5% 46,3% 18,8% 23,4% 6,0% 50,8% 49,2% 2,4%  
512 Bjöksta/Kungsåra/Ängsö 1157 14,4% 33,4% 29,4% 22,7% 6,0% 52,0% 48,0% 2,2%  
Västerås 116241 19,4% 32,1% 23,1% 25,4% 5,4% 49,6% 50,4% 6,1%

http://www.val.se