Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 421 Hökåsen tätort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 421 Hökåsen tätort

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
421 Hökåsen tätort 1315 11,6% 40,0% 22,0% 26,4% 4,4% 50,5% 49,5% 2,7%  
Summa 1315 11,6% 40,0% 22,0% 26,4% 4,4% 50,5% 49,5% 2,7%

http://www.val.se