Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 418 Bjurhovda SO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 418 Bjurhovda SO

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
418 Bjurhovda SO 1266 22,0% 34,0% 24,2% 19,9% 4,8% 51,3% 48,7% 9,2%  
Summa 1266 22,0% 34,0% 24,2% 19,9% 4,8% 51,3% 48,7% 9,2%

http://www.val.se