Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 215 Dingtuna tätort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 215 Dingtuna tätort

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
215 Dingtuna tätort 732 15,7% 38,3% 23,8% 22,3% 6,3% 53,1% 46,9% 3,3%  
Summa 732 15,7% 38,3% 23,8% 22,3% 6,3% 53,1% 46,9% 3,3%

http://www.val.se