Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 109 Aroslund/Iggebygärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 109 Aroslund/Iggebygärdet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
109 Aroslund/Iggebygärdet 1397 31,4% 28,6% 21,1% 18,9% 6,9% 51,1% 48,9% 3,2%  
Summa 1397 31,4% 28,6% 21,1% 18,9% 6,9% 51,1% 48,9% 3,2%

http://www.val.se