Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 505 Östermälarstrand/Notudden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 505 Östermälarstrand/Notudden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
505 Östermälarstrand/Notudden 1331 31,1% 36,1% 22,2% 10,6% 5,2% 50,9% 49,1% 8,0%  
Summa 1331 31,1% 36,1% 22,2% 10,6% 5,2% 50,9% 49,1% 8,0%

http://www.val.se