Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 419 Bjurhovda N/Badelunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 419 Bjurhovda N/Badelunda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
419 Bjurhovda N/Badelunda 1388 12,0% 26,4% 34,5% 27,1% 5,1% 50,2% 49,8% 1,9%  
Summa 1388 12,0% 26,4% 34,5% 27,1% 5,1% 50,2% 49,8% 1,9%

http://www.val.se