Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 503 Viksäng Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 503 Viksäng Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
503 Viksäng Ö 1464 16,8% 32,8% 24,7% 25,8% 5,6% 46,1% 53,9% 6,1%  
Summa 1464 16,8% 32,8% 24,7% 25,8% 5,6% 46,1% 53,9% 6,1%

http://www.val.se