Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 315 Råby Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 315 Råby Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
315 Råby Ö 1057 9,7% 26,5% 23,9% 39,8% 2,1% 47,6% 52,4% 7,0%  
Summa 1057 9,7% 26,5% 23,9% 39,8% 2,1% 47,6% 52,4% 7,0%

http://www.val.se