Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 508 Bergshamra/Hamre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 508 Bergshamra/Hamre

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
508 Bergshamra/Hamre 1441 13,9% 34,1% 26,9% 25,1% 8,0% 52,3% 47,7% 5,8%  
Summa 1441 13,9% 34,1% 26,9% 25,1% 8,0% 52,3% 47,7% 5,8%

http://www.val.se