Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 412 Klockartorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 412 Klockartorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
412 Klockartorp 1560 21,3% 27,4% 20,5% 30,8% 4,0% 47,1% 52,9% 4,4%  
Summa 1560 21,3% 27,4% 20,5% 30,8% 4,0% 47,1% 52,9% 4,4%

http://www.val.se