Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 311 Rönnby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 311 Rönnby N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
311 Rönnby N 1383 10,3% 25,1% 21,0% 43,5% 3,8% 48,2% 51,8% 2,8%  
Summa 1383 10,3% 25,1% 21,0% 43,5% 3,8% 48,2% 51,8% 2,8%

http://www.val.se