Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 110 Kristiansborg/Karlsdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 110 Kristiansborg/Karlsdal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
110 Kristiansborg/Karlsdal 1409 39,2% 29,2% 17,3% 14,3% 8,2% 53,0% 47,0% 5,7%  
Summa 1409 39,2% 29,2% 17,3% 14,3% 8,2% 53,0% 47,0% 5,7%

http://www.val.se