Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 317 Eriksborg/Hagaberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 317 Eriksborg/Hagaberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
317 Eriksborg/Hagaberg 1347 14,0% 39,2% 23,0% 23,8% 7,2% 49,1% 50,9% 4,0%  
Summa 1347 14,0% 39,2% 23,0% 23,8% 7,2% 49,1% 50,9% 4,0%

http://www.val.se