Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 507 Framnäs/Öster Mälarstrand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 507 Framnäs/Öster Mälarstrand

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
507 Framnäs/Öster Mälarstrand 1171 7,7% 21,7% 26,2% 44,4% 3,9% 47,5% 52,5% 3,1%  
Summa 1171 7,7% 21,7% 26,2% 44,4% 3,9% 47,5% 52,5% 3,1%

http://www.val.se