Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 106 Östra Hamnen/Slottsträdgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 106 Östra Hamnen/Slottsträdgården

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
106 Östra Hamnen/Slottsträdgården 1340 14,0% 22,6% 30,1% 33,4% 3,1% 50,2% 49,8% 2,8%  
Summa 1340 14,0% 22,6% 30,1% 33,4% 3,1% 50,2% 49,8% 2,8%

http://www.val.se