Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 208 Skälby V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 208 Skälby V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
208 Skälby V 1168 16,4% 42,0% 19,0% 22,6% 5,4% 50,3% 49,7% 4,1%  
Summa 1168 16,4% 42,0% 19,0% 22,6% 5,4% 50,3% 49,7% 4,1%

http://www.val.se