Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 117 Vetterslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 117 Vetterslund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
117 Vetterslund 1122 16,8% 28,2% 22,5% 32,6% 5,3% 45,9% 54,1% 8,3%  
Summa 1122 16,8% 28,2% 22,5% 32,6% 5,3% 45,9% 54,1% 8,3%

http://www.val.se