Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 407 Haga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 407 Haga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
407 Haga 1347 23,1% 22,5% 17,1% 37,3% 4,0% 49,0% 51,0% 5,8%  
Summa 1347 23,1% 22,5% 17,1% 37,3% 4,0% 49,0% 51,0% 5,8%

http://www.val.se