Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 202 Hammarby V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 202 Hammarby V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
202 Hammarby V 1518 24,2% 33,1% 21,7% 20,9% 7,6% 48,2% 51,8% 15,5%  
Summa 1518 24,2% 33,1% 21,7% 20,9% 7,6% 48,2% 51,8% 15,5%

http://www.val.se