Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 504 Talltorp/Lillhamra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 504 Talltorp/Lillhamra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
504 Talltorp/Lillhamra 1190 15,0% 48,9% 20,8% 15,3% 6,1% 49,5% 50,5% 3,2%  
Summa 1190 15,0% 48,9% 20,8% 15,3% 6,1% 49,5% 50,5% 3,2%

http://www.val.se