Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 212 Barkarö/Tidö-Lindö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 212 Barkarö/Tidö-Lindö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
212 Barkarö/Tidö-Lindö 886 11,5% 40,0% 27,5% 21,0% 4,2% 52,3% 47,7% 3,3%  
Summa 886 11,5% 40,0% 27,5% 21,0% 4,2% 52,3% 47,7% 3,3%

http://www.val.se