Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 510 Irsta S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 510 Irsta S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
510 Irsta S 937 13,6% 36,6% 26,6% 23,3% 6,2% 50,2% 49,8% 2,5%  
Summa 937 13,6% 36,6% 26,6% 23,3% 6,2% 50,2% 49,8% 2,5%

http://www.val.se