Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 502 Viksäng/Stenhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 502 Viksäng/Stenhagen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
502 Viksäng/Stenhagen 1429 16,6% 25,5% 24,1% 33,8% 4,6% 47,0% 53,0% 5,2%  
Summa 1429 16,6% 25,5% 24,1% 33,8% 4,6% 47,0% 53,0% 5,2%

http://www.val.se