Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 322 Haraker/Romfartuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 322 Haraker/Romfartuna

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
322 Haraker/Romfartuna 1553 16,0% 29,2% 30,5% 24,3% 4,2% 53,5% 46,5% 2,8%  
Summa 1553 16,0% 29,2% 30,5% 24,3% 4,2% 53,5% 46,5% 2,8%

http://www.val.se