Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 203 Bäckby Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 203 Bäckby Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
203 Bäckby Ö 1431 18,7% 33,1% 23,8% 24,4% 4,3% 48,7% 51,3% 14,2%  
Summa 1431 18,7% 33,1% 23,8% 24,4% 4,3% 48,7% 51,3% 14,2%

http://www.val.se