Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 310 Rönnby S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 310 Rönnby S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
310 Rönnby S 1466 11,2% 33,5% 23,3% 32,1% 6,3% 49,7% 50,3% 1,6%  
Summa 1466 11,2% 33,5% 23,3% 32,1% 6,3% 49,7% 50,3% 1,6%

http://www.val.se