Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 114 Pettersberg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 114 Pettersberg V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
114 Pettersberg V 1408 25,8% 39,3% 18,6% 16,3% 8,1% 50,9% 49,1% 21,7%  
Summa 1408 25,8% 39,3% 18,6% 16,3% 8,1% 50,9% 49,1% 21,7%

http://www.val.se