Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 313 Råby S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 313 Råby S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
313 Råby S 1113 17,1% 32,1% 24,7% 26,1% 4,0% 49,0% 51,0% 12,3%  
Summa 1113 17,1% 32,1% 24,7% 26,1% 4,0% 49,0% 51,0% 12,3%

http://www.val.se