Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 304 Gryta NÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 304 Gryta NÖ

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
304 Gryta NÖ 1477 11,2% 36,0% 23,0% 29,8% 5,4% 48,2% 51,8% 3,2%  
Summa 1477 11,2% 36,0% 23,0% 29,8% 5,4% 48,2% 51,8% 3,2%

http://www.val.se